PZU / Szkoda 
   Oferta
   PZU
   Promocje
   Czy wiesz, że ...
   Kontakt
   Szkoda
   Ubezpieczenia na wesoło

 

Zgłoszenia szkody lub roszczenia można dokonać:

 • telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc na numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
 • za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl), istnieje możliwość załączenia dokumentów do zgłoszenia,
 • osobiście w wybranym  Oddziale Grupy PZU,
 • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.
 • szkody komunikacyjne można zgłaszać w Sieci Naprawczej PZU. Sieć Naprawcza PZU na terenie powiatu nowotarskiego oraz powiatu tatrzańskiego:

F.U.H. MAREK s.c.

Ks. Siudy 3, 34-436 Maniowy
Tel.: 18 275 05 36
Godz. otwarcia : 08:00-18:00

Auto Centrum Golemo

Podtatrzańska 4, 34-401 Nowy Targ
Tel.: 18 266 40 14
Godz. otwarcia : 08:00-17:00

AUTO SERVIS Krzysztof Boroń

Krakowska 3, 34-400 Nowy Targ
Tel.: 18 266 21 01
Godz. otwarcia : 08:00-17:00

Autoserwis PAPIEŻ
 
Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec
Tel.: 18 207 37 77
Godz. otwarcia : 08:00-18:00

Wadowski Spółka Jawna

Spyrkówka 17b, 34-500 Zakopane
Tel.: 18 200 04 00
Godz. otwarcia : 08:00-18:00

 • W przypadku ubezpieczenia PZU Wojażer:

  Wyjeżdżając pamiętaj o zanotowaniu numeru polisy oraz numeru telefonu, pod który powinieneś zadzwonić w celu zgłoszenia choroby lub wypadku:

  • w kraju - Infolinia PZU, tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55
  • za granicą - Centrum Alarmowe PZU Pomoc, tel.+48 22 505 15 95

  Centrum Alarmowe PZU zapewnia obsługę klientów w języku polskim.

  Zwrot kosztów za niektóre usługi medyczne może nastąpić dopiero w kraju. Dotyczy to głównie niewielkich kosztów za usługi medyczne, których placówki zagraniczne nie chcą regulować przelewami oraz wydatków w aptekach. W takich przypadkach poproś o wystawienie rachunków za usługi medyczne oraz zakupione leki.


 
Copyright ©2011 by Agencja Ubezpieczeniowa. Wykorzystano materiały PZU.
Kreator Stron www