PZU / Czy wiesz, że ... 
   Oferta
   PZU
   Promocje
   Czy wiesz, że ...
   Kontakt
   Szkoda
   Ubezpieczenia na wesoło

 

Ubezpieczenia dobrowolne są tak bardzo zróżnicowane pod względem zakresu, że bez szczegółowej i dogłębnej analizy warunków ubezpieczeń poszczególnych towarzystw jest niemożliwe rzetelne porównanie stosunku wartości do ceny tych produktów.


W 2010 roku firmy ubezpieczeniowe w Polsce zanotowały 1 miliard 333 miliony 500 tysięcy złotych straty na ubezpieczeniach komunikacyjnych ( OC strata 862,8 mln zł;  AC strata 470,7 mln zł ). Dla porównania w 2009 roku strata na tych ubezpieczeniach wyniosła 1 miliard 30 milionów złotych ( OC - 963,1 mln zł; AC - 66,9 mln zł ).  


10 marca 2011 r. 25 firm ubezpieczeniowych podpisało z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym umowę o udostępnieniu narzędzia do weryfikacji szkód z OC i AC. Dzięki bazie danych Ośrodka Informacji UFG można szybko sprawdzić w ilu wypadkach uczestniczyło dane auto oraz uwzględnić te dane przy kalkulacji składki. Szacuje się, że nawet do 10 procent kierowców może oszukiwać na ulgach za bezwypadkową jazdę, podając zaniżoną liczbę kolizji


Średnia składka na ubezpieczenie OC pojazdu w Polsce wynosi 100 euro. Czesi i Słowacy płacą dwa razy więcej. Niemcy, średnio 250 euro rocznie, Austriacy ponad 300 euro, a Luksemburczycy 400 euro. W Europie tylko Rumuni płacą mniej niż Polacy za OC pojazdu. 


Wartość zobowiązań oszacowanych dotychczas przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia wyniosła 1 mld 720,3 mln zł - wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2010 roku.


W okresie od roku 1000 do 2000 odnotowano w Polsce, - według danych Instytutu Geofizyki PAN - 76 trzęsień ziemi. Ich magnituda w sześciu przypadkach osiągnęła ok. 6 stopni w otwartej skali Richtera, zaś natężenie drgań na powierzchni w obszarze epicentralnym sięgało nawet 9 stopni w dwunastostopniowej skali Mercallego. Oznacza to, że zdarzają się w Polsce trzęsienia zdolne uszkodzić nawet solidnie zbudowane budynki i całkowicie zniszczyć te, których konstrukcja jest słaba.


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Pamiętać również należy, że wyjeżdżając indywidualnie do państw byłego ZSRR, byłej Jugosławii oraz poza Europę obywatel Polski pozbawiony jest jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej, dlatego ważne jest kupno ubezpieczenia turystycznego.


 
Copyright ©2011 by Agencja Ubezpieczeniowa. Wykorzystano materiały PZU.
Kreator Stron www